Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Kariera

Kariera w NORDHOME

Poszukujemy wykwalifikowanych osób do współpracy

Osoby zainteresowane współpracą na stanowiskach:

Prosimy o przesyłanie aplikacji cv ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres kadry@nordhome.com.pl, z podaniem w tytule wiadomości, jakiego stanowiska dotyczy aplikacja.

Prosimy o umieszczenie na aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami).”