Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Koronawirus informacje

Szanowni Państwo Przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku „w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego”, wprowadzono na terenie Polski ograniczenie bądź całkowite zaprzestanie pewnych działalności gospodarczych, w szczególności NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO:

• Całkowicie zabrania się prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20) – wynajmowania apartamentów na okres krótszy niż miesiąc. Podklasa 55.20: „Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe.” W związku z powyższym uprzejmie prosimy osoby, które wynajmują swoje lokale krótkoterminowo (osobiście lub przez wyspecjalizowane firmy), o zaprzestanie takiej działalności, do czasu zmiany sytuacji epidemicznej w kraju. Informujemy, iż osoby nieprzestrzegający powyższych zapisów mogą zostać poddane kontroli przez odpowiednie służby i poddane sankcjom karnym. Ponadto przypominamy, iż osoby, które wróciły do kraju po 14 marca (obowiązkowo) lub kilka dni wcześnie, bądź miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, powinny przejść w domu co najmniej 14 dniową kwarantannę. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów zakażenia: o Wysoka temperatura o Suchy kaszel o Duszności o Problemy z oddychaniem • Należy zadzwonić do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej: Gdynia: tel. 605 462 480, 58 620 18 38 wew. 326, Gdańsk: 698 941 776, Sopot: 663 399 599, Wojewódzka: 605 602 195

• W przypadkach nasilonych objawów: nr alarmowy 112 lub odział zakaźny: Gdynia 58 699 85 78, Gdańsk 58 341 55 47

• Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2: 800 190 590 W powyższym przypadku nie należy wychodzić z domu, w szczególności nie powinno się odwiedzać placówek medycznych w tym oddziałów SOR aby uniknąć zakażenia innych osób. Osoby zakażone wirusem „SARS-CoV-2” oraz osoby podlegające kwarantannie domowej, łamiąc zakaz wychodzenia z domu i narażając inne osoby na zakażenie, podlegają odpowiedzialności karnej i cywilnej, m.in.: Art. 161 par. 2 kodeksu karnego. Mówi on o tym, że „kto widząc o tym, że dotknięty jest choroba zakaźną lub realnie zagrażającą życiu, naraża inną osobę na zarażenie, podlega karze grzywnie, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” W przypadku złamania procedur kwarantanny domowej w grę wchodzić może jeszcze inny przepis karny, o surowszych konsekwencjach. art. 165 par. 1 kodeksu karnego: Mówi on, że „kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej (…) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, grozi mu do 3 lat więzienia.

Krzysztof Kaczmarek – administrator