Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Czym jest pogotowie lokatorskie?

pogotowie lokatorskie

Pęknięta rura, awaria ogrzewania, problemy z instalacją elektryczną czy niedziałająca brama wjazdowa. Kto nie spotkał się z podobną sytuacją? I to najczęściej w najmniej odpowiednim momencie – kiedy nie ma nikogo kto mógłby nam pomóc, jest późna godzina lub dzień wolny od pracy. Właśnie w takich sytuacjach o interwencję należy poprosić pogotowie lokatorskie.

Czym jest pogotowie lokatorskie?

Aby zapewnić lokatorom bezpieczeństwo, komfort użytkowania i korzystania z nieruchomości, w ramach dobrze zorganizowanej wspólnoty mieszkaniowej powinno działać całodobowe pogotowie lokatorskie. Jest to swoiste wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców, a sprawne zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi obejmuje również szeroko pojęte pogotowie techniczne oraz serwis i konserwację zarówno części wspólnej jak i indywidualnej.
Podstawowym obowiązkiem pogotowia lokatorskiego jest zabezpieczenie mienia należącego do wspólnoty mieszkaniowej w przypadku zaistnienia różnego rodzaju zdarzeń losowych, awarii czy uszkodzeń oraz zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania infrastruktury technicznej. Pogotowie lokatorskie ma bardzo ważny z punktu widzenia wspólnoty mieszkaniowej cel – ochronę budynków wspólnoty, mienia lokatorów oraz samych lokatorów przed wszelkimi niepożądanymi zdarzeniami, a w przypadku ich zaistnienia usunięcie ich przyczyn oraz skutków. Aby było to możliwe, funkcjonowanie pogotowia lokatorskiego powinno być zapewnione przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, także w niedziele i święta. Przede wszystkim wpływa to na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, którzy wszelkiego rodzaju awarie i uszkodzenia mają możliwość zgłosić również poza normalnymi godzinami urzędowania zarządcy nieruchomości.

Pogotowie lokatorskie – zakres usług

Spektrum potencjalnych niepożądanych zdarzeń, które mogą dotknąć mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej jest bardzo szerokie i może dotyczyć bardzo wielu aspektów. Awaria może dotyczyć sieci wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, gazowej czy też centralnego ogrzewania. W zdecydowanej większości przypadków konieczne jest skorzystanie z pomocy fachowców i wykwalifikowanych w danej dziedzinie osób. Bardzo często wymagany jest również specjalistyczny sprzęt i odpowiednie uprawnienia – dopiero wówczas możliwe jest doprowadzenie infrastruktury do właściwego stanu, pozwalającego na prawidłowe i co najważniejsze – bezpieczne użytkowanie.

Przykładowy zakres usług realizowanych przez pogotowie lokatorskie obejmuje poniższe wyliczenie, jednak należy pamiętać, że nie jest to katalog zamknięty i może być poszerzony. W szczególności gdy wymagane jest to ze względu na specyfikę zarządzanych nieruchomości i może dotyczyć np. monitoringu, odśnieżania dachów czy prac związanych z przycinaniem drzew.

Podstawowa działalność pogotowia lokatorskiego koncentruje się na następujących aspektach:

1. pogotowie kanalizacyjne – związane z wszelkimi niedrożnościami pionów i poziomów kanalizacyjnych, usuwaniem przecieków i nieszczelności;
2. pogotowie wodociągowe – związane z wszelkiego rodzaju przeciekami, koniecznością wymiany uszczelek czy koniecznością założenia zaworów odcinających;
3. awarie związane z instalacją gazową – zabezpieczenie nieszczelności do czasu interwencji Pogotowia Gazowego;

4. awarie związane z instalacją elektryczną – zabezpieczenie miejsc uszkodzenia instalacji, wymianę zabezpieczeń, wymianę uszkodzonych przewodów oraz inne (również drobne) naprawy polegające na wymianie oświetlenia czy przycisków świetlnych;
5. awarie związane z prawidłowym funkcjonowaniem bram wjazdowych, bram garażowych czy domofonów.

Najczęściej każdy z obszarów ma przypisany własny numer alarmowy, pod który należy zgłaszać wszelkie nieprawidłowości i awarie poza godzinami pracy zarządcy nieruchomości.

Koszty usług związanych z działalnością pogotowia lokatorskiego

Najczęściej spotykaną sytuacją jest pokrywanie kosztów usług pogotowia lokatorskiego ze składek lub zaliczek pobieranych od członków wspólnoty mieszkaniowej na poczet zarządu nieruchomości (praktyka danego zarządcy nieruchomości może wskazywać inną składową pobieranego czynszu). W takiej sytuacji każdy członek wspólnoty opłacający składki ma prawo do korzystania z usług pogotowia lokatorskiego w zakresie dotyczącym części wspólnych. W przypadku wystąpienia awarii w lokalu niebędącym częścią wspólną nieruchomości lub wynikających z zaniedbania lub winy lokatora, a decydując się na skorzystanie z pogotowia lokatorskiego, koszty usunięcia awarii zazwyczaj ponosi lokator i ustalane są one indywidualnie z wykonawcą danej usługi.

Warto zauważyć, że pogotowie lokatorskie staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem, szczególnie w większych miastach. Zarządcom i administratorom nieruchomości zależy na bezpieczeństwie i komforcie mieszkańców i co za tym idzie szukają kompleksowych rozwiązań pomagających w zapewnieniu tych fundamentalnych potrzeb.