Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Co to jest fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej oraz na co można go przeznaczyć?

fundusz remontowy

Pieniądze, które przeznaczane są na remonty obiektów należących do wspólnoty mieszkaniowej zbierane są regularnie wśród jej członków w ramach funduszu remontowego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są przede wszystkim na remont bądź wymianę części wspólnych, należących do wszystkich lokatorów. W praktyce oznacza to, że z fundusz remontowy opłacić może ocieplenie budynku, remont piwnicy, malowanie klarki schodowej czy naprawę dachu, a nie np, wymianę drzwi wejściowych do poszczególnych mieszkań.

Czym jest fundusz remontowy?

Pieniądze stanowiące wkład funduszu remontowego gromadzone są wspólnie przez wszystkich lokatorów, zamieszkujących w obrębie danej wspólnoty mieszkaniowej. Mogą one pokrywać całościowe bądź częściowe koszty związane z różnego rodzaju pracami przeprowadzanymi w obrębie nieruchomości. Warto przy tym zaznaczyć, że utworzenie funduszu remontowego nie jest obowiązkowe, jednak decyduje się na to coraz więcej spółdzielni mieszkaniowych, bowiem zarządcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak zgromadzone w ten sposób środki są w stanie ułatwić realizację nawet dość kosztownych inwestycji, z realizacji których skorzystają wszyscy mieszkańcy wspólnoty.

Jeśli chodzi o wysokość składek ma fundusz remontowy, to w tym przypadku decydujący głos należy do zarządu spółdzielni – w przeważającej większości przypadków kwota wnoszona regularnie na cele funduszu uzależniona jest od powierzchni mieszkania (czyli udziału w nieruchomości). Za odpowiednie przeznaczenie zgromadzonych środków odpowiedzialny jest zarządca nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że to on odpowiedzialny jest za stworzenie planu prac remontowych. Za ich opracowanie odpowiedzialny jest przez całą wspólnotę, w ramach regularnie przygotowywanego planu gospodarczego. W przypadku realizacji inwestycji znacznie kosztowniejszej, niż przewidziano to w budżecie, różnice muszą zostać pokryte przez członków wspólnoty. W odwrotnej sytuacji, kiedy koszty inwestycji okazują się być w rzeczywistości niższe niż planowane, wówczas nadwyżka włączana jest w budżet remontowy na przyszły rok.

Na co mogą zostać przeznaczone środki z funduszu remontowego?

Pieniądze zgromadzone w ramach funduszu remontowego przeznaczone mogą być na różne cele, w zależności od potrzeb wspólnoty mieszkaniowej. Środki te przeznaczane są do odnowienia części wspólnych dla wszystkich lokatorów, a więc środki przeznaczone mogą zostać np. na:

  • malowanie klatki,
  • naprawę poszycia dachowego,
  • wymiana okien i drzwi na klatkach schodowych,
  • renowację fundamentów poprzez ich osuszenie/ odwilgocenie,
  • wymiana części wspólnej instalacji gazowej/wodociągowej/kanalizacyjnej
  • malowanie piwnic,
  • termomodernizację budynku.

Celów, na jakie może być przeznaczony fundusz remontowy może być naprawdę zdecydowanie więcej. Warto jednak pamiętać o tym, że środki przeznaczane są wyłącznie na cele, które służą dobru wszystkich mieszkańców danej wspólnoty mieszkaniowej.

Kłopotliwe części wspólne

W przypadku wspólnot mieszkaniowych, w obrębie których funkcjonują windy, wśród mieszkańców na tym tle pojawia się wiele konfliktów, dotyczących przede wszystkim kosztów. Za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie wind w budynkach odpowiedzialna jest wspólnota mieszkaniowa, a co za tym idzie każdy jej członek, niezależnie od tego, czy korzysta z takiego udogodnienia czy też nie, musi ponosić koszty jej napraw i konserwacji – jest to bowiem część wspólna budynku dla każdego z mieszkańców. Podobnie sprawa ma się w przypadku pralni czy suszarni. W celu zapobiegania konfliktom, spółdzielnie mają prawo do wniesienia specjalnego rozporządzenia mówiącego o tym, że mieszkańcy parteru i pierwszego piętra mogą zostać zwolnieni z kosztów związanych z utrzymaniem windy.