Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Przeglądy techniczne budynków wielkopowierzchniowych – kogo dotyczą, co obejmują i jak często trzeba robić?

przeglad bud. wielkopowierzchniowych

Właściciel lub zarządca każdego oddanego do użytkowania obiektu budowlanego, na mocy ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany do dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego obiektu. Zgodnie z przepisami, przeglądy takie odbywają się cyklicznie – raz na rok, raz na 5 lat oraz raz na pół roku. Przeglądy roczne mają za zadanie kontrolę elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na działanie szkodliwych czynników pochodzących z atmosfery i innych źródeł, jak również przegląd instalacji i urządzeń gazowych, dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz służących ochronie środowiska. Przeglądy pięcioletnie obejmują także aspekt przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia oraz kontrolę instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Dodatkowe obowiązki spoczywają na właścicielach i zarządcach budynków wielkopowierzchniowych, którzy poza wymienionymi wyżej przeglądami rocznymi i pięcioletnimi są zobligowani do przeprowadzania okresowych kontroli półrocznych.

Kogo dotyczą przeglądy obiektów wielkopowierzchniowych?

Półroczne przeglądy obiektów wielkopowierzchniowych dotyczą budynków, których powierzchnia zabudowy wraz z przyległymi tarasami i chodnikami przekracza 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych z powierzchnią dachu przekraczającą 1000 m2 . Kontrole te wykonywane są po okresie zimowym, w terminie do 31 maja oraz przed kolejnym sezonem zimowym do 30 listopada. Wprowadzone kryterium powierzchniowe w praktyce oznacza, że przeglądy półroczne powinny być wykonane w niemal każdym wielokondygnacyjnym bloku mieszkalnym, a także w innych obiektach wielkopowierzchniowych takich jak hale magazynowe, galerie handlowe czy dworce kolejowe. Obowiązkiem półrocznych przeglądów objęte są także budynki połączone, wybudowane jako osobne obiekty nie przekraczające powierzchni 2000 m2, ale posiadające wspólny dach, którego powierzchnia jest większa niż 1000 m2.

Na czym polegają przeglądy budynków wielkopowierzchniowych?

Półroczne przeglądy budynków wielkopowierzchniowych obejmują swoim zakresem aspekty wymagane przy kontroli rocznej obiektów budowlanych. Oznacza to, że przeglądowi podlegają elementy budynku i instalacje narażone na niszczące działanie czynników atmosferycznych takich jak np. ulewny deszcz czy intensywne opady śniegu, jak również szkodliwe działanie innych czynników występujących podczas użytkowania. Przeglądem półrocznym objęte są ponadto przewody kominowe, instalacje gazowe, spalinowe, wentylacyjne i związane z ochroną środowiska. Dodatkowe wymagania dotyczą wielkopowierzchniowych budynków mieszkalnych, gdzie szczególny nacisk jest położony na bezpieczeństwo osób i środowiska oraz nienaruszalność konstrukcji budynku. Szczegółowa kontrola powinna obejmować następujące elementy budynku:

  • elementy ścian zewnętrznych, balustrad, loggii i balkonów,
  • urządzenia przytwierdzone do ścian i dachu budynku,
  • elementy blacharskie i system odwodnienia budynku,
  • pokrycie dachu,
  • instalacja C.O. i dostarczająca ciepłą wodę,
  • urządzenia ppoż. budynku,
  • instalacja kanalizacyjna,
  • przyłącza instalacyjne w ścianach budynku.

Uprawnienia do przeprowadzenia przeglądu

Przeglądy okresowe budynków wielkopowierzchniowych mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Przegląd stanu technicznego instalacji gazowych, elektrycznych i piorunochronnych może wykonać wyłącznie osoba posiadająca kwalifikacje odpowiednie do nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych lub energetycznych. Przegląd instalacji kominowych może być przeprowadzony przez mistrza kominiarskiego. Usługi dotyczące przeglądów technicznych budynków – firma Nordhome.
Profesjonalne kompleksowe usługi związane z obsługą techniczną budynków oferuje na terenie Trójmiasta i okolicznych miejscowości firma nordhome.com.pl. Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze przeglądy techniczne budynków realizowane są sprawnie i terminowo. Usługa przeglądu technicznego budynków wielkopowierzchniowych przeprowadzona przez spółkę Nordhome to gwarancja bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Poza przeglądami firma realizuje także inne usługi związane z obsługą techniczną m.in. konserwację bieżącą budynków, naprawy hydrauliczne i elektryczne oraz pogotowie lokatorskie 24h.