Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Czy wspólnota mieszkaniowa musi wykonywać przeglądy budowlane?

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli.

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane, każdy obiekt budowlany, w szczególności budynek, musi zostać poddany kontroli okresowej:

  1. Tzw. przegląd roczny budynku – co najmniej jeden raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i ocenie elementów budynku (tzw. przegląd ogólnobudowlany), instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
  2. Tzw. przegląd pięcioletni – raz na 5 lat powinien być dodatkowo przeprowadzony przegląd polegający m.in. na sprawdzeniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku.

Powyższe przeglądy muszą zostać przeprowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Za nieprzeprowadzenie przeglądu może zostać nałożona kara grzywny.