Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Posiadam mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej, w którym nikt nie mieszka, czy w związku z tym muszę ponosić wszystkie koszty związane z tym mieszkaniem?

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U 1994, Nr 85 poz. 388) każdy z właścicieli lokali ponosi wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach zgodnie ze swoim udziałem w nieruchomości. Czyli fakt zamieszkiwania nie ma znaczenia dla kosztów, które związane są z częściami wspólnymi nieruchomości. Jeżeli lokal jest nie zamieszkany to nie wystąpią bądź będę niewielkie koszty związane ze zużywaniem mediów w lokalu to jest zimnej wody i odprowadzenia ścieków, ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Dodatkowo w zależności od gminy, w której położone jest mieszkanie można złożyć oświadczenie o niezamieszkiwaniu lokalu i wówczas jest się zwolnionym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminy.