Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Czy potrzebna jest uchwała wspólnoty na wystąpienie z powództwem o zapłatę przeciwko zadłużonemu właścicielowi lokalu?

Do wytoczenia powództwa przeciwko właścicielowi zalegającemu w opłatach na rzecz wspólnoty nie jest potrzebna uchwała wspólnoty, gdyż nie jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd nieruchomością wspólną. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 października 2013 roku (sygn.. akt: III CZP 42/13).