Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Czy wspólnota mieszkaniowa może przeznaczyć nadwyżkę wynikającą z rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną na fundusz remontowy?

rozliczenie kosztów

Zgodnie z ustawą o własności lokali przynajmniej raz w roku w pierwszym kwartale zwoływane jest zebranie właścicieli. Na tym zebraniu powinno zostać przedstawione przez Zarząd wspólnoty lub Zarządcę sprawozdanie finansowe. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym za dany rok wspólnota mieszkaniowa wykazała nadwyżkę przychodów (zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali) nad kosztami związanymi z utrzymaniem nieruchomości wspólnej to członkowie wspólnoty na zebraniu decydują na jaki cel zostanie przeznaczona nadwyżka. W szczególności mogą oni podjąć uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki finansowej na fundusz remontowy. Taki sposób postępowania znajduje swoje potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 roku (sygn.. akt: II CSK 358/10).