Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Doradztwo prawne wspólnoty mieszkaniowej

doradztwo prawne

Ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej bez profesjonalnego wsparcia prawnego. Każde stworzenie uchwały, kwestie dotyczące ustawy o własności lokali, dochodzenie należności i egzekwowanie ich na drodze prawnej – to zadanie dla profesjonalisty, który posiada gruntowną wiedzę z zakresu prawa i doświadczenie w obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Powyższe przykłady prawne to tylko kropla w morzu potrzeb wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ na swojej drodze, nierzadko ma do czynienia z wieloma trudnościami, problemami i sprawami, które aby były rozwiązane – muszą zostać poddane fachowej ocenie prawnika. Można pokusić się o stwierdzenie, że każdy zarząd, aby szybko i profesjonalnie odpowiedzieć na nawet najtrudniejsze pytanie członków wspólnoty mieszkaniowej powinien posiadać wsparcie prawne.

Obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej – w jakich sytuacjach będzie konieczna?

Zarówno nowo powstałe wspólnoty, jak i te, które zajmują się sprawami istniejących od lat osiedli – muszą na bieżąco korzystać z opinii prawnych aby wspólnota działała sprawnie. Opinia prawna bardzo często przydaje się w przypadku chęci podjęcia współpracy z firmami zewnętrznymi (sprzątającymi, zajmującymi się konserwacją itp.). Za takie usługi płacą członkowie wspólnoty – umowa musi więc być jasna i nie budzić żadnych wątpliwości. Kolejnym zadaniem dla prawnika może być pomoc w walce z deweloperem, w sprawie wad wykończenia części wspólnych budynku – to najczęściej spotykana kwestia sporna, która bez fachowej pomocy prawnej może nie zostać rozstrzygnięta na korzyść wspólnoty.

Spory obejmujące kwestie wad technicznych nieruchomości – pomoc w dochodzeniu roszczeń

Nowoczesne budownictwo i rynek nieruchomości coraz częściej doświadcza problemów technicznych, związanych z ukrytymi wadami budynku. Na każde pytanie wystosowane do dewelopera o to, na kim spoczywa odpowiedzialność za naprawę wad budynku, można spodziewać się jednej odpowiedzi – do właściciela lokalu, który jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Aby dowieść swoich racji, należy każdą sporną i budzącą wątpliwość kwestię omówić z prawnikiem, który specjalizuje się w prawie budowlanym. Czasami jedno szybkie pytanie jest w stanie rozwiać wszystkie wątpliwości. Obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej może okazać się wsparciem podczas ustalania zakresu wad części wspólnych, prawnik przygotuje stosowne pismo do dewelopera z propozycją rozwiązania sporu i w razie konieczności  – zgromadzi wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne do przeprowadzenia procesu. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, wspólnota może również skorzystać z zastępstwa procesowego.

Odzyskiwanie należności przez wspólnotę mieszkaniową – w jakim zakresie działa obsługa prawna?

Kolejną sprawą, z którą wspólnoty mieszkaniowe borykają się podczas pracy jest egzekwowanie należności. To bardzo trudny i wymagający dużej wiedzy z zakresu prawa, proces, który wręcz wymaga wsparcia i doradztwa prawnego. Podczas procedury odzyskiwania należności, zadaniem, które z pewnością wymaga pomocy prawnej jest weryfikacja i zebranie kompletnej dokumentacji i przede wszystkim, ustalenie rzeczywistej wysokości zadłużenia. Nie tak oczywiste okazuje się ustalenie kto jest faktycznym dłużnikiem i osobą odpowiedzialną za część lub całość zadłużenia. Przed rozpoczęciem procesu sądowego, według prawa, wspólnota musi rozpocząć windykację polubowną, która obejmuje, między innymi, wysyłanie wezwań o zapłatę i stawia na pozasądowe odzyskanie wierzytelności. Jeśli ten etap nie przyniesie skutku – sprawa powinna być skierowana na drogę sądową. Postępowanie przed sądem wymaga doskonałego przygotowania – to gwarancja szybkiego zakończenia sprawy. Korzyści z udziału prawnika w takiej sytuacji są nieocenione. Każda ze spraw związanych z windykacją jest dość delikatna i wymaga odpowiedniego podejścia. Dłużnicy, mimo zaległości są objęci ochroną i proces windykacji musi odbywać się zgodnie z literą prawa. Porady prawne w kwestii dochodzenia roszczeń, mogą w szybki i prosty sposób pomóc wspólnocie mieszkaniowej w odzyskaniu wierzytelności, nie naruszając godności i interesów dłużnika.

Uchwały wspólnot mieszkaniowych – ochrona prawna i pomoc w zakresie sporów

Jednym z niepodważalnych praw właścicieli lokali, które wchodzą w skład wspólnoty jest aktywne uczestnictwo w podejmowaniu i zaskarżaniu uchwał. W praktyce, mieszkańcy bardzo często korzystają z tych praw, co skutkuje sytuacją, w której wspólnota mieszkaniowa staje się stroną pozwaną. Do najczęściej kwestionowanych uchwał należą wszelkie kwestie związane z opłatami za użytkowanie lokali, części wspólnych i obsłudze nieruchomości, czyli szeroko pojętego zarządu nieruchomością wspólną. W takiej sytuacji, skorzystanie z usługi, jaką jest obsługa prawna nieruchomości jest nieocenione. Prawnik lub pełnomocnik pomoże ocenić szanse na wygranie sporu, ustali jakie dokumenty będą konieczne podczas procesu, przygotuje właściwe pisma i będzie również mógł reprezentować zarząd i interesy wspólnoty podczas rozprawy. Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową jest bardzo wymagające i często wymaga dogłębnej wiedzy z zakresu prawa. Dlatego też, korzystanie z obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych, w wielu wypadkach okazuje się niezbędne i nieocenione. Każde pytanie i wątpliwość podczas tworzenia uchwał i dochodzenia swoich racji między mieszkańcami, deweloperami i czasem nawet sądem, należy skonsultować z osobą posiadającą fachową, specjalistyczną i gruntowną wiedzę z zakresu prawa. Opłaty za prowadzenie doradztwa prawnego wspólnot mieszkaniowych, nierzadko zwracają się po pierwszym wygranym sporze. Prawnik może również stawić się na zebraniu wspólnoty, stanowić wsparcie w wyjaśnianiu zawiłych spraw związanych z zarządem nieruchomości wspólnej i może przedstawić stosowane opinie prawne podczas uchwalania ustaw.