Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Zmiana zarządcy ustalonego przez dewelopera

zmiana zarzadcy

Zmiana zarządcy ustalonego przez dewelopera

Wbrew powszechnej opinii nie jest to takie trudne jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Firma NORDHOME jak i każdy inny zarządca/administrator, wybrany do obsługi nieruchomości, pomoże przeprowadzić wszelkie procedury w sposób płynny i bezproblemowy.

Zanim jednak właściciele lokali zadecydują się na zmiany, muszą się zastanowić, w jaki sposób będą chcieli sprawować zarząd nieruchomością. Są dwie możliwości:

  1. poprzez „zarządcę” czyli zewnętrzną firmę, który pełni jednocześnie funkcję zarządu wspólnoty oraz tzw. administratora.
  2. poprzez zarząd wspólnoty mieszkaniowej wybrany, z reguły, spośród właścicieli lokali (tzw. zarząd właścicielski)  oraz zlecenie firmie zewnętrznej prowadzenie spraw wspólnoty, tzw. administratorowi (nie jest to konieczne jeśli zarząd wspólnoty chce sam prowadzić wszystkie sprawy)

W pierwszym wypadku sprawa jest bardzo prosta, ponieważ wystarczy wypowiedzieć umowę dotychczasowemu zarządcy i podpisać umowę z innym. Wypowiedzenia można dokonać na podstawie podjętej przez właścicieli lokali uchwały wspólnoty.

Drugi przypadek jest niemal tak łatwy ja pierwszy. Dodatkową trudnością jest to, iż zmiana sposobu zarządu (z zarządcy na zarząd właścicielski) wymaga podjęcia uchwały zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta musi być podjęta na zebraniu wspólnoty, które można zorganizować w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Podkreślić należy, iż nie jest wymagana obecność wszystkich czy nawet większości właścicieli do podjęcia uchwały. Przygotowując się do zebrania można zebrać stosowne pełnomocnictwa od osób, które nie chcą lub nie mogą uczestniczyć w zebraniu. Aby uniknąć ewentualnych niejasności, w pełnomocnictwach powinna być wskazana treść uchwały oraz decyzja w jaki sposób pełnomocnik ma zagłosować. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba, która będzie uczestniczyć w zebraniu wspólnoty.      

Przyjęcie przez wspólnotę „właścicielskiego” sposobu zarządu nieruchomością wspólną oznacza, że nie może istnieć już zarządca wybrany w trybie art. 18 ustawy o własności lokali. Oczywiście zarząd może sam prowadzić wszelkie sprawy wspólnoty w zakresie wynikającym z zapisów ustawowych ale może także część swoich obowiązków zlecić wybranemu przez siebie podmiotowi, zwyczajowo nazywanemu „administratorem”.