Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Jakie czynności wchodzą w zakres zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi oraz administrowania nieruchomościami?

wspólnota mieszkaniowa

Wbrew temu, co mogłoby nam się wydawać, zarządzanie i administrowanie nieruchomością we wspólnocie mieszkaniowej, to tak naprawdę dwie zupełnie różne definicje. Zatem na czym polega różnica? Jakie najważniejsze czynności wykonywane są w ramach usługi zarządzania i administrowania nieruchomością? Kim jest i dlaczego warto wynająć profesjonalnego zarządcę nieruchomości?

Kim jest zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości to osoba, której właściciel powierza sprawowanie nadzoru nad posiadanymi nieruchomościami oraz wynikające z tego faktu prawa i obowiązki. Zgodnie z treścią art, 184 ust. 2 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami do obowiązków zarządcy należy między innymi “monitorowanie czynników, od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością”. Zarządca działa w imieniu właściciela, dążąc do tego, by nadzorowane przez niego nieruchomości przyniosły jak największy zysk, mając na uwadze dobro wspólnoty najemców.

Warto tutaj wspomnieć również o tym, że do 2014 roku profesja ta znajdowała się na liście zawodów regulowanych. Co to oznaczało w praktyce? Wówczas osoba zainteresowana pracą na tym stanowisku musiała posiadać specjalną licencję. Uzyskać ją mogły wyłącznie absolwenci szkół wyższych na kierunku gospodarki nieruchomościami, bądź studiów podyplomowych. Dodatkowo przyszli zarządcy nieruchomościami musieli okazać stosowne zaświadczenie o niekaralności. Obecnie każda osoba fizyczna lub firma może świadczyć usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. Jedną z takich firm jest nasz firma, która świadczy swoim klientom kompleksowe usługi i atrakcyjne warunki nawiązanej współpracy.

Co wchodzi w zakres usług zarządzania i administrowania nieruchomością?

Do głównych zadań osoby znajdującej się na tym stanowisku należy aktywne zarządzanie majątkiem właściciela danej nieruchomości, będącego pełnoprawnym członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Zarządca odpowiedzialny jest za podejmowanie właściwych decyzji oraz realizację wyznaczonych celów, w trosce o zapewnienie wszystkim lokatorom należytego komfortu i bezpieczeństwa wynikającego z użytkowania danej nieruchomości.

Do podstawowych obowiązków zarządcy należy między innymi:

– kontrola oraz nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w należytej czystości, oraz dobrym stanie technicznym i estetycznym,
– nadzór nad dokonywaniem drobnych napraw i konserwacji, bieżących remontów oraz przeglądów np. instalacji gazowej,
– sporządzenie planu zarządzania nieruchomości, w którym znaleźć powinny się informacje odnoszące się do analizy bieżącego stanu nieruchomości oraz zaplanowania niezbędnych potrzeb inwestycyjnych w dany obiekt,
– kontrola użytkowania nieruchomości zgodnie z jej właściwym przeznaczeniem,
– dokonywanie odczytów i spisywanie stanów liczników.

W tym przypadku należy pamiętać o tym, że wszystkie czynności dotyczące zarządzania nieruchomością, bazują również na jej administrowaniu. Co to oznacza w praktyce? Do obowiązków zarządcy świadczonych w tym zakresie należy przede wszystkim załatwianie wszelkich bieżących spraw związanych z obsługą nieruchomości, czyli np.:

– rejestrowanie, zgłaszanie oraz późniejsze usuwanie powstałych awarii,
– przygotowywanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
– pobieranie opłat czynszowych od lokatorów, a także ściąganie należności,
– wydawanie zleceń na okresowe przeglądy w budynku,
– opracowywanie planów gospodarczych nieruchomości,
– prowadzenie spisu wszystkich lokatorów oraz systematyczne aktualizowanie sporządzonej listy,
– wynajęcie profesjonalnej firmy, której zadaniem będzie utrzymanie porządku na terenie wokół nieruchomości,
– zbieranie ofert na świadczenie usług na rzecz nieruchomości,
– prowadzenie uproszczonej księgi rachunkowej.

Dlaczego warto inwestować w zarządcę nieruchomości?

Pomimo tego, że zarządcą nieruchomości może zostać jedna z osób przynależących do wspólnoty mieszkaniowej, to obecnie zdecydowana większość właścicieli danych nieruchomości decyduje się na skorzystanie z pomocy firm zewnętrznych, chociażby takich jak nasza firma, specjalizujących się w świadczeniu usług z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. Wybór na to stanowisko kompetentnej i doświadczonej osoby niesie ze sobą wiele korzyści – zarówno tych materialnych, jak i finansowych. Profesjonalny zarządca nieruchomości zadba nie tylko o zachowanie porządku w obrębie nieruchomości oraz jej stan techniczny, ale także i o dopełnienie wielu ważnych spraw związanych z działem administracji, co w dużym stopniu wpływa na zadowolenie właścicieli danej nieruchomości oraz samych jej lokatorów.

Podsumowując, administrowanie nieruchomością skupia się jedynie na utrzymaniu jej w dobrym stanie. Choć jest to pewnego rodzaju forma zarządzania, to należy pamiętać, że zakres obowiązków administratora jest o wiele węższy niż zarządcy nieruchomości.