Zarzadzanie
i Administrowanie
Nieruchomości

Jaka jest różnica między tzw. małą i dużą wspólnotą mieszkaniową?

mała a duża wspólnota

Duża wspólnota mieszkaniowa dotyczy sytuacji, w której liczba lokali w nieruchomości jest większa niż trzy (zarówno lokali wyodrębnionych jak i tych jeszcze nie wyodrębnionych- czyli takich dla których nie są prowadzone księgi wieczyste) zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali (przed 1 stycznia 2020 roku liczba lokali musiała być większa niż siedem). Działanie dużej wspólnoty mieszkaniowej oparte jest o przepisy cytowanej powyżej ustawy o własności lokali.

W przypadku mniejszej liczby lokali mamy do czynienia z małą wspólnotą mieszkaniową, która działa na zasadzie współwłasności, a sprawy związane z zarządzaniem taką nieruchomością regulują przepisy kodeksu cywilnego.